Borgå ger mycket positiv respons på spillvärmeröret

De allmänna miljökonsekvenserna är enbart positiva och mycket omfattande. Stadsstyrelsen i Borgå gillar Helen Ab:s planer på att använda spillvärme från Sköldvik som fjärrvärme i Helsingfors.

Ett rör med spillvärme från Sköldvik till Helsingfors har stora positiva miljökonsekvenser, konstaterar stadsstyrelsen i Borgå.
02.02.2022 06:30
Stadsstyrelsen i Borgå har gett Nylands NTM-central stadens utlåtande om projektplanerna om att utnyttja spillvärme från Sköldvik. Sibbos utlåtande om samma planer är mest negativa men Borgå ger i stället en stor tumme upp för projektet.
Styrelsen håller med stadens byggnads- och miljönämnd om att de viktigaste miljökonsekvenserna har identifierats i MKB-programmet och att områdena där miljökonsekvenserna bedöms är tillräckliga. Effekterna på miljön i närheten av bebyggelse är viktiga att kontrollera speciellt under byggskedet.
Stadsstyrelsen konstaterar ändå att projektet har större positiva miljökonsekvenser än de som beaktas i MKB-förfarandet, att det hör till kommunernas allmänna uppgifter att stöda dessa och att det också överensstämmer med Borgå stads strategi.

ANDRA LÄSER