Välfärdsdirektörens lön i linje med stadsdirektörens lön

En del välfärdsområden, som redan utnämnt sin direktör, betalar en lön som får vilken kommunkamrer som helst att blekna. I Östra Nylands välfärdsområde måste direktörens lön vara realistisk säger styrelseordförande Mikaela Nylander.

De som sökt välfärdsdirektörstjänsten har ombetts ge sina egna lönekrav.
Före midsommar ska direktören för Östra Nylands välfärdsområde vara utsedd.
ANDRA LÄSER