Från och med fredag dyker kamouflageklädda beväringar och reservister upp i östra Nyland

Stridsövningen Sapeli 23 i huvudstadsregionen och östra Nyland pågår mellan den 26 maj och den 2 juni.

En militärövning börjar i östra Nyland på fredag.
24.05.2023 07:31
Stridsövningen Sapeli 23 som leds av Gardesjägarregementet, ordnas i huvudstadsregionen och i östra Nyland 26.5–2.6. Övningen äger rum i Helsingfors, Vanda, Borgå, Träskända, Sibbo, Tusby, Lovisa och Borgnäs. Övningen leds av kommendören för Gardesjägarregementet, överste Asko Kopra.
Stridsövningen Sapeli 23 är slutkrigsövning för de beväringschefer som inledde sin tjänstgöring i juli i fjol, för Beredskapsenhetens beväringar och militärförarna samt för de beväringar som utbildas för manskapsuppgifter, som inledde sin tjänstgöring i januari.

Övningens totala styrka är cirka 800 soldater och består av reservister, beväringar och personal. I övningen deltar också trupper från Pansarbrigaden och Gränsbevakningsväsendet.
I stridsövningen Sapeli 23 ingår även en luftförsvarsövning, vilket betyder att flygbuller kan förekomma i Helsingfors och i östra Nyland mellan tisdagen (30.5) och onsdagen (31.5).
Övningstrupperna är iförda stridsutrustning, inklusive stormgevär. Målavdelningarna kan även använda civila kläder. Personalen bär gula varselvästar ovanpå terrängdräkten. I övningen deltar över 200 fordon. En del av fordonen är bepansrade.
Vid vissa av övningsobjekten används övningsammunition, som kan orsaka buller i närheten av dem. 
Huvudmålsättningen för övningen är att stärka Gardesjägarregementets truppers beredskap och prestationsförmåga i krävande stridsuppgifter i bebyggda områden och vid sydkusten.
Slutkrigsövningen Sapeli som ordnas två gånger per år är en krävande helhet, både för den anställda personalen och för de beväringar som kommer att hemförlovas i slutet av juni. 

ANDRA LÄSER