Coronafallen ökar – nästan 400 EM-resenärer smittade

Närapå 400 EM-resenärer som återvänt till Finland har konstaterats smittade med coronaviruset, och 50 personer som varit i kontakt med resenärerna har också insjuknat. Det leder till att Finlands coronaincidens stiger från 23 till 27.

Främst unga vuxna har blivit smittade på sistone.
01.07.2021 13:30
Under juli månad ordnar hälsomyndigheterna inga regelrätta presskonferenser om coronaläget, men en lägesrapport skickas ändå ut på torsdagar.
Den här veckans rapport från Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd visar en märkbar uppgång i antalet nya coronafall. Jämfört med veckan innan har smittfallen ökat med över 400 den senaste veckan. Totalt testade 947 personer positivt för viruset under den gångna veckan.
Den största orsaken till ökningen är smittfallen bland EM-resenärerna som besökte S:t Petersburg då Finlands fotbollsherrar spelade där i början av förra veckan.

Flest smittade i huvudstadsregionen

Sammanlagt reste omkring 4 500 finländare till S:t Petersburg för att se matchen mellan Finland och Belgien. En miss vid gränsstationen i Vaalimaa ledde till att omkring 800 av resenärerna aldrig coronatestades vid gränsen då de återvände till Finland.
I nuläget har totalt 386 av resenärerna testat positivt för coronaviruset. Dessutom har ytterligare 50 personer som varit i kontakt med dem bekräftats smittade.
Största delen av fallen bland resenärerna har bekräftats i Helsingfors, Esbo och Vanda, sammanlagt 264 fall bland resenärer och 17 bland personer som varit i kontakt med dem. I Birkaland har 38 fall bekräftats bland resenärerna och 8 bland personer som varit i kontakt med de smittade. Tredje flest fall har bekräftats i Egentliga Finland, där 31 resenärer och 5 personer som varit i kontakt med dem testat positivt.
Smittfallen bland EM-resenärerna avspeglas direkt i siffrorna för hur stor del av veckans coronafall som härstammar från utlandet. Den föregående veckan hade 33 procent av de bekräftade fallen i Finland en koppling till utlandet. Under den senaste veckan steg andelen till 50 procent.

Nationella incidensen stiger

För tillfället är det enligt hälsomyndigheterna främst unga vuxna som bekräftas smittade.
Speciellt har smittfallen ökat bland 20–29-åringarna. Över en tredjedel av alla bekräftade coronafall den senaste veckan fanns inom denna åldersgrupp.
Men inte bara inom denna åldersgrupp syns en förhöjd incidens. Till följd av den totala ökningen av coronafall i landet stiger den nationella incidensen till 27 under de senaste två veckorna. Under de föregående två veckorna var incidensen 23. Incidensen anger antalet nya coronafall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna.

Oförändrat behov av sjukhusvård

Trots ökningen av coronafallen är epidemiläget enligt hälsomyndigheterna fortsättningsvis lugnt på de flesta håll i landet.
Enligt den senaste uppdateringen från i onsdags behöver totalt 38 coronapatienter för tillfället sjukhusvård. Av dem är 7 personer inlagda på intensivvårdsavdelningar. Det innebär att ökningen av nya smittfall inte har lett till ett noterbart ökat sjukhusbehov.
Institutet för hälsa och välfärd uppdaterar nu för tiden antalet coronarelaterade dödsfall endast en gång per vecka. Enligt den senaste uppdateringen i onsdags hade ytterligare en person i landet mist livet på grund av covid-19. Finlands coronarelaterade dödssiffra steg därmed till 973.
Innan onsdagens uppdatering hade institutet meddelat att det totala antalet coronarelaterade dödsfall i landet var 969. Det visade sig att den siffran baserade sig på antalet dödsfall som sjukvårdsdistrikten meddelat om. Då institutet granskade det nationella registret över smittsamma sjukdomar visade det sig att det korrekta antalet innan onsdagens uppdatering var 972 dödsfall.

Coronaläget i Finland

Landets coronaincidens: 27 under perioden 14-27 juni (föregående två veckor: 23).
Antalet nya coronafall under den senaste veckan: 947 (föregående vecka 514).
Andelen smittfall från utlandet: 50 procent (föregående vecka 33 procent).
Coronarelaterade dödsfall: 973.
Behovet av sjukhusvård: 30 coronapatienter, varav 7 vårdas på intensivavdelningar.
Totala antalet coronafall: 95 742 (uppdaterad 30 juni).