Rigida regler hinder för integration på svenska

Den invandrare som vill delta i arbetskraftspolitisk integrationsutbildning måste välja språk, endera finska eller svenska.

SMIDIGARE. Catharina von Schoultz efterlyser mindre byråkrati inom integrationsprocessen.
12.10.2016 13:18 UPPDATERAD 13.10.2016 09:47
Tolkningen av bestämmelserna om den integrationsutbildning som arbets- och näringsbyråerna godkänner och som ger rätt till arbetsmarknadsstöd, blev striktare i våras. Det går inte att kombinera en utbildning på finska med en på svenska.
– Det blev antingen eller, vårt mål är både och, säger Catharina von Schoultz som ansvarar för integrationsutbildningen på Borgå folkakademi.
Borgå folkakademi har erbjudit integration och studier i svenska för invandrare sedan nittiotalet. Utbildningen berörs inte av vårens beslut utan den fortsätter som hittills. Borgå folkakademi är en läroinrättning inom den fria bildningen och den finansieras med statsandelar.
Kraven är att de studerande inte får ha deltagit i integrationsutbildning på finska tidigare. Dessutom bör gruppen vara minst fjorton personer stor för att vi ska kunna starta.

Besök hos NTM-centralen

En invandrare har rätt till integrationsutbildning i högst tre år.
– Hos oss studerar också personer som först gått en utbildning på finska. De har inte lyckats få jobb och söker sig därför till oss för att bygga på språkkunskaperna med svenska och öka chanserna på arbetsmarknaden.
Skolan vann i somras en upphandling om att också ge arbetskraftspolitisk integrationsutbildning som finansieras av NTM-centralen. De stela reglerna verkar göra den omöjlig.
– Kraven är att de studerande inte får ha deltagit i integrationsutbildning på finska tidigare. Dessutom bör gruppen vara minst fjorton personer stor för att vi ska kunna starta.
Lärkkulla-stiftelsens folkakademi vann motsvarande upphandling i västra Nyland och har samma problem.
Björn Wallén från Lärkkulla och Henrik von Pfaler och jag ska träffa NTM-centralen på måndag och diskutera möjligheterna att luckra upp reglerna. Vårt mål är att nå en lösning som gynnar de nyinflyttade och hela samhället.

ANDRA LÄSER