Nu transporteras avloppsslammet och bioavfallet med biogas

Rosk'n Roll, kommunala vattenverk i Nyland och Gasum är nöjda över att kunna minska på företagens koldioxidavtryck och över att kunna svara på en efterfråga. I oktober byts transportbilarna ut och går på förnybart bränsle.

Genom byte av transportbilar minskar koldioxidutsläppen med så mycket som 226 ton per år, vilket motsvarar de årliga utsläppen från nästan hundra personbilar.
Från och med oktober kommer avfallsbolaget Rosk'n Roll Oy Ab och kommunala vattenverk i Nyland att transportera avloppsslam och bioavfall med fordon som går på biogas. Genom byte av transportbilar minskar koldioxidutsläppen med så mycket som 226 ton per år, vilket motsvarar de årliga utsläppen från nästan hundra personbilar.
ANDRA LÄSER