Nu transporteras avloppsslammet och bioavfallet med biogas

Rosk'n Roll, kommunala vattenverk i Nyland och Gasum är nöjda över att kunna minska på företagens koldioxidavtryck och över att kunna svara på en efterfråga. I oktober byts transportbilarna ut och går på förnybart bränsle.

Genom byte av transportbilar minskar koldioxidutsläppen med så mycket som 226 ton per år, vilket motsvarar de årliga utsläppen från nästan hundra personbilar.
08.10.2021 13:14
Från och med oktober kommer avfallsbolaget Rosk'n Roll Oy Ab och kommunala vattenverk i Nyland att transportera avloppsslam och bioavfall med fordon som går på biogas. Genom byte av transportbilar minskar koldioxidutsläppen med så mycket som 226 ton per år, vilket motsvarar de årliga utsläppen från nästan hundra personbilar.
Det är avloppsslammet från Borgå, Lovisa, Hyvinge, Lojo, Raseborg och Hangö samt bioavfallet från östra Nyland som ska börja fraktas med biogas. De kommunala vattenverken och Rosk'n Roll har en gemensam hanteringstjänst och för transporteringen en egen upphandlingsring. Gasum är avtalspartner för hantering och transport.

ANDRA LÄSER