April smakade redan sommar

Efter en kylig inledning drog varma vindar från sydost in över Finland och bjöd också på sommarstämningar i Borgå så tidigt som i april.

RART FOTOOBJEKT. En jämn ström med människor har fotograferat de blommande körsbärsträden i parken norr om huvudbiblioteket.

Den första veckan var ännu litet mildare än normalt medan det sedan fram till månadens mitt var kyligt och den initiala medeltemperaturen sjönk från drygt 5 grader till 3,7 grader den 15 april.

Värmen tilltog redan dagarna därpå men det var de för årstiden höga dagstemperaturerna från den 18 till den 27 april som motsvarade normala sommardagar. Att det var fråga om april märktes på att nätterna ännu var kalla.

En dramatisk sänkning av temperaturen skedde efter den 27 april då dagstemperaturen ännu var 21 grader för att nästa dag sjunka till 11 grader. Orsaken var att vinden nu blåste i nordostlig riktning från Kolahalvön och Ishavet.

Medeltemperaturen för april stannade hur som helst på 6,3 grader (4,1 grader normalt). Snittemperaturen för den högsta dagstemperaturen blev 12,1 grader medan nattemperaturen segade sig nätt och jämnt över 0-strecken för att stanna på +0,2 grader.

Ovanliga medeltemperaturer

Medeltemperaturer på över 6 grader i april är ovanliga och har inträffat fyra gånger sedan 1974. Räknat från 2000 skedde det den rekordvarma april 2000 med 6,8 grader, 2001 då det var 6,5 grader och 1999 då det var lika varmt som i år. 1990 då medeltemperaturen var uppe i 6,2 grader.

Den högsta dagstemperaturen i april 2019 gick upp till 21 grader och det speciella var att milstolpen 20 grader uppnåddes rekordtidigt det vill säga den 23 april. Det tidigare rekordet är satt en dag senare år 2000 då det blev 20 grader den 24 april.

Varmast i april var det 1995 då temperaturen steg till 24 grader den 24 april. Det var konstigt nog den enda varma dagen denna svala april som hade en medeltemperatur på drygt +3 grader.

Kyligast denna april hade vi natten till den 12.4. då temperaturen gick ned till 6 köldgrader. Köldrekordet i april på -11 grader noterades 1998 och 1985.

Soligt och torrt

Med det rätt stationära högtrycket under andra hälften av april, då varma vindar från Svarta havet och Medelhavets östra del bidrog till sommarvärmen, följde också soliga och torra dagar.

Procenten för klart väder stannade på höga 69 eller 20 procentenheter över det normala. Litet vackrare hade vi åren 1990 och 1984 då det var soligt och klart för 70 procent samt den rekordvackra april 1976 med 77 procent soligt och klart.

Dagarna med minst 75 procent vacker blev 18 medan tre dagar var helt mulna.

Nederbördsdagarna uppgick till fyra (11 normalt). Två dagar föll det snöslask. Den 10 april, då temperaturen låg mellan minus 2 och 0 grader, snöade det så snömängden var uppe i 3 centimeter. Den 27.4 föll det en millimeter regn.

Vädret i april

Medeltemperatur 6,3 grader. Normalt 4,1 grader.

Varmast: 24 & 27.4. med 21 grader.

Kallast: 6 köldgrader den 12 april.

Första gången minst 20 grader den 23.4. dvs. rekordtidigt.

Soligt och klart för 69 procent. Normalt 49 procent.

Nederbördsdagar 4. Normalt 11.

Nederbördsmängden var liten och underskred 10 millimeter. I Helsingfors Kajsaniemi faller det normalt 31 millimeter nederbörd i april, själv har jag inga noteringar p.g.a. att regnmätaren normalt sätts ut först i maj.

Den varma vädertypen har fått naturen att blomma upp tidigt. I den japanskt inspirerade författarparken norr om huvudbiblioteket blommar körsbärsträden åtminstone en till en och en halv vecka tidigare än förra året, björken fick sina blad den 25 april, gräset är grönt och vitsipporna stod i blom ungefär 10 dygn tidigare än i fjol.

Maj kallare

Maj ser i prognosens ljus ut att bli ordentligt kallare än normalt och det ska regna åtminstone 20 millimeter fram till den 13 maj. Medeltemperaturen ser under samma period ut att stanna på 6–7 grader. Flera nätter blir det köldgrader.

I genomsnitt har maj medeltemperaturen 10,7 grader, det är vackert för 60 procent och regnar 10 dagar. I fjol var maj som en normal sommarmånad. Den var rekordvarm med 14,6 grader i medeltal, det förekom fyra heta dagar, det var vackert med alla tiders högsta notering på 81 procent, samtidigt som det föll bara 12 millimeter regn under fyra dagar.