En bra disponent är guld värd

Särskilt nu då man i många husbolag ska fatta beslut om omfattande renoveringar har disponenterna större betydelse än på länge. På Finlands disponentförbund ser man positivt på sysselsättningsläget och räknar med att fler disponenter behövs.

HET POTATIS. Johan Nyholm och Pekka Harjunkoski säger att frågan om husbolagens möjlighet att förbjuda rökning just nu väcker stort intresse. – Statsmakten har gjort processen komplicerad och att få ett rökningsförbud tar lång tid, säger Nyholm.
Finlands disponentförbunds turné Lisävirtaa (sv. ung. Tilläggsenergi), där man besöker olika orter och tillsammans med lokala aktörer och samarbetspartner behandlar aktuella frågor inom branschen, nådde Borgå och Konstfabriken på tisdagen.
Johan Nyholm, vd på OP Disponentcentral och ordförande för Borgånejdens disponentförening och Pekka Harjunkoski som är forsknings- och utvecklingsexpert på disponentförbudet säger att en bra disponent kan utgöra skillnaden mellan en lyckad fastighetsrenovering och en katastrof. Och i dessa tider är just renoveringar en angelägen fråga i många husbolag.
– Eftersom en betydande del av bostadsvåningshusen i Finland är byggda på 1960 – 70-talen börjar vi nu närma oss tidpunkten då en stor del av dem bör renoveras. Jag har läst prognoser som gör gällande att kulmen då det handlar om rörrenoveringar nås år kring år 2024, säger Harjunkoski.
Han tillägger att det bland husbolagen utförs reparationsbyggande till ett värde på 2,5 miljarder euro per år men att det verkliga behovet ligger på kring 3,5 miljarder. Med andra ord förfaller en märkbar del av bostadshusen och en del är i så dåligt skick att det blir dyrare att renovera dem än att riva och bygga nytt.
– I många husbolag tar det lång tid att komma till skott och man tenderar att skjuta på komplicerade projekt och rörrenoveringar är man rent av rädda för. Det här leder till att man börjar renovera först då vattenledningarna redan passerat sina bäst före-datum och det sipprar ut vatten lite här och där. Men i det skedet blir reparationsnotan redan mycket större.

Disponenten fixar

Nyholm säger att en bra disponent kan fungera som en expert som hjälper husbolagsstyrelserna att fatta rätt beslut i rätt tid. Som exempel nämner han projektet med att renovera de sammanlagt 414 balkongerna vid ett husbolag i Näse i Borgå. Tidningen Östnyland skrev redan förra veckan om det här projektet som väntas bli klart hösten 2018 och har en budget på 6 miljoner euro.
– På bolagsstämman kunde man enhälligt fatta beslut om renoveringen, säger Nyholm.
Enligt honom ingår det i ett lyckat renoveringsprojekt att husbolagsstyrelsen kan ta ställning till pålitlig information när det gäller byggnadernas skick samt att styrelsen också har tillgång en realistisk och kostnadseffektiv projektplan.
– Disponenten kan ta fram den här informationen och sedan se till att projektet genomförs. Det bolagsstämman behöver göra är att fatta beslutet.

Nya krafter och lösningar

På disponentförbundets hemsida kan man läsa att den typiska disponenten är 52 år gammal och i sju av tio fall är han en man. Pekka Harjunkoski säger att det med andra ord finns många disponenter som börjar närma sig pensionsåldern och att det finns behov av rekryteringar inom branschen.
– En annan aktuell fråga för oss är digitaliseringen. Den kommer att möjliggöra helt nya tjänster där invånare och delägare kan ha tillgång till disponenttjänster dygnet runt. Folk har ofta bilden att man konkret bör gå någonstans när man ska träffa disponenten men de elektroniska lösningarna kommer att ändra på det här, säger Harjukoski.
Introduceringen av de nya tjänsterna kräver ändå investeringar och kan delvis försinkas av den höga medelåldern bland medlemmarna i husbolagsstyrelserna. Statistik visar att den ligger kring sextio år.
– Man kan ibland undra om de här styrelserna alltid förmår fatta tillräckligt långsiktiga beslut. Jag är ingen åldersrasist men jag hoppas att åldersvariationen skulle vara större i styrelserna, konstaterar Harjukoski.

Vad gör en disponent?

Disponenten är den operativa ledaren i ett husbolag och hans viktigaste uppgift är att leda husbolaget enligt de direktiv han fått av bolagsstyrelsen och bolagsstämman.
Disponenten ansvarar för fastighetens och byggnadens skick och har hand om den dagliga förvaltningen av husbolaget enligt bolagsstyrelsens direktiv. Disponenten ser till att bokföringen är lagenlig och att ekonomin sköts på ett tillförlitligt sätt.
Vad som mer i detalj ingår i disponentens uppgifter samt avgifterna bestäms i det disponentsavtal som husbolagets styrelse ingår med disponentföretaget.
Källa: Disponentförbundet.

ANDRA LÄSER