Thomas Rosenberg: Vår förkortade verklighet

Vet du vilka frågor som livskraftsnämnden i Borgå och näringslivs- och infrastrukturnämnden i Lovisa egentligen behandlar? Lokala exempel på hur den kommunala förvaltningen blir ännu mer komplicerad för invånarna.

08.04.2023 09:49
Vet du vilka frågor som livskraftsnämnden i Borgå och näringslivs- och infrastrukturnämnden i Lovisa egentligen behandlar? Lokala exempel på hur den kommunala förvaltningen blir ännu mer komplicerad för invånarna.
Sällan tänker vi på vad förkortningar som Ikea, Saab eller Effoa egentligen står för, eftersom de redan länge levt sitt eget liv. Ikea som en förkortning, eller snarare akronym, av grundarens första postadress: Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd. Medan Saab står för Svenska Aeroplan Aktie Bolaget och Effoa för Finska Ångfartygs Aktiebolaget. Samtliga bra exempel på språklig kreativitet.
Mer bekymmersamma är alla de namnmonster och akronymer som länge florerat inom den offentliga förvaltningen, där transparens och begriplighet borde vara ledstjärnan. Då jag på 90- talet arbetade på Stakes (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus) var jag ofta tvungen att för utlänningar förklara att det obegripliga namnet stod för det som tidigare hette Socialstyrelsen (och fortfarande heter så i Sverige). Och numera omdöpt till THL (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos), lika obegripligt.

    ANDRA LÄSER