Nya kriterier för coronatester i Nyland slogs fast

Nylands regionala samordningsgrupp har beslutat att kriterierna för coronatester ändras. Ändringarna träder i kraft genast.

Kriterierna för coronatest ändras.
SPT
10.09.2021 08:15
Det här betyder att coronavirustest i regel inte behöver tas av personer med lindriga symtom, om personen är fullt vaccinerad och det har gått minst en vecka sedan den andra vaccinationen, eller om personen har haft en bekräftad coronavirusinfektion under de föregående 6 månaderna och fått det första vaccinet.
Ändringen gäller inte personer som vet att de exponerats för coronaviruset, arbetstagare med kundkontakter inom social- och hälsovården, boende och personal vid vård- och omsorgsenheter för äldre eller personal som tillhör riskgruppen för allvarlig coronavirusinfektion.
– De ändrade kriterierna förutsätter tekniska uppdateringar i både Coronaguiden och webbtjänsten Omaolo. Avsikten är att genomföra uppdateringar så snart som möjligt”, säger ordförande för Nylands regionala samordningsgrupp, Jari Petäjä.