Många frågor men få svar om kemikalieterminalen i Valkom

Ett sextiotal personer deltog i tisdagens virtuella möte om planerna på en kemikalieterminal i Lovisa hamn. Frågorna haglade när programmet för miljökonsekvensbedömningen presenteras.

Valkomborna var väldigt engagerade i ett informationsmöte som arrangerades om den planerade kemikalieterminalen i hamnen.

Det stod klart från början att diskussionen endast handlar om programmet för miljökonsekvensbedömning. Frågor om företaget bakom terminalen vägrade man från arrangörshåll att besvara.

ANDRA LÄSER