Daisys första veckor är över – det elektroniska systemet används nu i alla daghem i Borgå

Systemet Daisy har nu använts två veckor i daghemmen i Borgå. Nu börjar alla få kläm på det nya.

ORDNING. Det nya systemet för småbarnspedagogiken ska ge vårdpersonalen mera tid med barnen när byråkratin kan skötas smidigare. Föräldrarna kvitterar in och ut sitt barn på dagis genom att visa poletten, eller taggen, för personalens smarttelefon.
Via det nya elektroniska systemet Daisy ska information mellan dagis och hem löpa ännu smidigare. I början av april togs systemet i bruk inom småbarnspedagogiken i Borgå, och servicekoordinator Marjatta Salo på Borgå stad är nöjd med hur övergången till Daisy gått.
Föräldrarna har en tagg med vilken de kvitterar in och ut sitt barn elektroniskt på vårdplatsen.
– En del föräldrar har inte haft med sig sina taggar, men det är antagligen för att systemet är så nytt. Enligt min erfarenhet är både föräldrar och personal glada över det nya systemet, säger Salo när Daisy hunnit användas några dagar.
– Det finns alltid frågor när ett system är nytt, men de föräldrar jag talat med har varit positiva.
Taggen är personlig för varje barn i dagvård. När man lämnar eller hämtar sitt barn avläser man sin tagg i en telefon som personalen har. Via tjänsten Daisy kan man sköta alla ärenden och all byråkrati inom småbarnspedagogiken i Borgå. Daisy fungerar också som planeringsverktyg för personalen.

Också för ansökningar

Under våren har Borgå stad ordnat utbildningar för föräldrarna i hur man använder systemet.
– Det har tyvärr inte varit så stort intresse för utbildningarna som vi trodde och hoppades. Daisy är ändå ett system som är lätt att använda och man lär sig det snabbt, säger Salo.
På stadens webbplats finns länken till Daisy. Föräldrarna loggar in med egna koder och första gången ska man identifiera sig.
De föräldrar som har sina barn på deltidsvård reserverar vårdtiderna elektroniskt. Meddelar man att man lämnar sitt barn klockan 8 och hämtar det klockan 16 har man använt 8 timmar vårdtid.
– Man jämför reserverade och förverkligade timmar och föräldrarna faktureras utifrån det. Så borde det ha varit tidigare också, men det har inte funnits resurser till det.
– I Daisy kan också föräldrar till barn med deltidsvård följa med i realtid hur många timmar barnen varit i dagvård, det underlättar planeringen för dem, säger Marjatta Salo.
Förutom att reservera vårdtider och kvittera in och ut sitt barn man Daisy också användas för kommunikation mellan vårdplatsen och hemmet. Det är också via Daisy man härefter ansöker om vårdplats för sitt barn, och det är via Daisy som besluten ges.
– Två dagar efter att Daisy togs i bruk, den 3 april, fanns det redan tre ansökningar i Daisy. Det var mycket roligt att märka att det fungerar så snabbt, säger Salo.
Borgå stad har 21 egna daghem och dessutom går några Borgåbarn i privat dagvård genom servicesedel som staden beviljat dem. Det finns också 28 familjedagvårdare i staden.