Nu ska avfall sorteras ännu noggrannare - snart berörs även egnahemshus

I början av maj kom Nylands avfallsnämnd med nya regler för hanteringen av avfall i mindre husbolag och för egnahemshus.

Genom att kompostera kan man också spara pengar.
Jon Nyqvist
09.05.2022 16:23
Främst handlar det om att husbolag med fem eller flera bostäder efter oktober också ska sortera förpackningsavfall som plast, glas, metall och kartong.
Tidigare har det endast gällt för husbolag med tio eller fler bostäder.
– I praktiken kan det orsaka problem då det ofta finns ont om utrymme på så små gårdar, vilket kan leda till extra kostnader. Men överlag är folk positivt inställda till att sortera avfall: Det är något som man tar på allvar, säger Frank Wendelin som är vd på disponentbyrån Reim.

Koll på kompost

De som komposterar sitt bioavfall ska nu meddela om det till Nylands avfallsnämnd från och med september.
Det har att göra med att husbolag med tre eller flera bostäder måste ha ett separat kärl för bioavfall efter april 2023. Samma regel börjar gälla också för egnahemshus i Borgå i april 2024, och i Nickby och Söderkulla i april 2025.
Om man däremot komposterar behöver man inte ha ett skilt kärl för bioavfall.
En morot för de som komposterar är också att man kan ansöka om längre tömningsintervaller för blandavfallskärlet om man sorterar sitt avfall, vilket leder till mindre kostnader.
Nyligen har det skrivits en hel del om så kallade kompostinspektörer som kan dyka upp för att kolla att ens kompost är i skick. Men främst handlar det om att samla uppgifter om hur stor del av bioavfallet återvinns i landet. Uppgifterna skickas till EU som kollar om Finland når de mål som man har satt ut för återvinning.

ANDRA LÄSER