Karlsson: Politiken behöver bli mänskligare

Anette Karlsson vill att lokalsjukhusen får större utrymme i vårdreformen.

Anette Karlsson. Arkivbild.

– Det behövs mer hjärta i politiken, säger Borgåbon Anette Karlsson (SDP), som på söndagen formellt nominerades till kandidat i riksdagsvalet på FSD:s kongress i Borgå.

Hon säger att hon som utbildad socionom speciellt ömmar för frågor som rör förebyggande av sociala problem.

– Det handlar om människor, om deras välfärd, säger hon.

Mer konkret handlar det om att skapa ett välfärdssystem där man tar tag i problemen genast, i stället för att vänta tills de eskalerat.

– Ta skilsmässor som exempel. Det behövs stödmekanismer som hjälper familjer så att barnen inte hamnar i kläm, säger hon.

Anette Karlsson

Arbetar som riksdagsassisten i den socialdemokratiska riksdagsgruppen, och som politisk sakkunnig för den socialdemokratiska gruppen i Nordiska rådet.

Första vice ordförande för FSD, och ordförande för FSD i Östra Nyland.

Utbildad socionom från yrkeshögskolan Laurea.

Fullmäktigeledamot och ledamot i stadsstyrelsen i Borgå.

I sin egen hemregion Östnyland ser hon att det behövs en starkare intressebevakning i förhållande till staten.

– Det handlar till exempel om utvecklingen av järnvägstrafiken österut, och om utvecklingen av arbetsmöjligheterna i regionen. Och framför allt handlar det om sjukhus.

Karlsson konstaterar att det trots allt finns 15 000 människor i regionen som är beroende av ett fungerande sjukhus.

– Därför behöver vi en vårdreform som möjliggör närsjukhus.

ANDRA LÄSER