Söndagens siffror: totalt 1 927 covid-19-smittade – 16 fall finns i Borgå

Enligt Institutet för hälsa och välfärd THL har landets sjukvårdsdistrikt nu registrerat 1 927 fall av coronaviruset som har bekräftats efter laboratorietest. Det är 45 fler fall i jämförelse med lördagens siffror.

Institutet för hälsa och välfärd THL har nu registrerat 1 927 bekräftade fall av coronaviruset. Foto: Kristoffer Åberg/Arkiv

Enligt THL har nu sammanlagt 28 personer dött av sjukdomen covid-19, vilket innebär att det har registrerats tre nya dödsfall under söndagen. Totalt har 31 700 personer testats för coronaviruset.

THL har också uppdaterat statistiken på antalet smittade personer i enskilda kommuner. Helsingfors toppar tabellen med 555 registrerade fall medan grannkommunerna Esbo och Vanda har 176 respektive 100 fall.

Statistiken för övriga kuststäder visar att Borgå har 16 fall av smittade medan man har bekräftat 12 fall i Raseborg, 33 i Åbo och 18 i Vasa. Av dem som hittills har smittats av coronaviruset är 50,4 procent män och 49,6 procent kvinnor.

Hela 736 personer av dem som har smittats är i åldern 0 till 39, uppger THL.

Edit: Sedan publiceringen har antalet fall i Borgå stigit till 18.

ANDRA LÄSER