Parkeringsövervakare börjar använda kroppskameror: "Det har hänt att personer försökt köra på"

Borgås parkeringsövervakare får stå ut med att flera hotfulla situationer. Nu inför staden kroppskameror för att bättra på säkerheten.

Parkeringskontrollörernas kroppskameror skall minska på situationer där ord står mot ord.
Emilia Tallberg
09.05.2022 14:26
Parkeringsövervakningen i Borgå inför kroppskameror för att förbättra parkeringsövervakarnas arbetssäkerhet, meddelar staden i ett pressmeddelande. Kamerorna tas i bruk i maj, som en reaktion på att hot och situationer som upplevts som hotfulla blivit vanligare. Möten har bland annat utmynnat i skrikande, förolämpade språk, och att vissa personer uttryckt sig aggressivt.
Stadsjurist Johanna Päivärinta säger till ÖN att också andra städer i Finland använder kroppskameror, och att kamerorna har konstaterats förebygga hot mot parkeringskontrollanterna och lugnat ner kundmöten.
– Det har hänt att personer försökt köra på parkeringskontrollanter, säger Päivärinta.
Kroppskameran är synlig och filmar inte hela tiden, utan den aktiveras när parkeringskontrollanten diskuterar med en kund. På det här sättet har man bättre kontroll över situationer där ord står mot ord. Kontrollören måste alltid berätta för kunden när de börjar filma. Inspelningen spelas upp endast om situationen har varit hotande eller konfliktfylld.
Inspelningarna sparas i 28 dygn, varefter de raderas permanent om det inte finns lagliga grunder för att spara dem i en längre tid. Endast separat utvalda personer som tar hand om arbetssäkerheten har tillgång till inspelningarna och informationen i dem.
– Till exempel brottsmisstanke eller ett påstående eller en misstanke om parkeringskontrollörens handling kan vara en sådan grund.
Förutom att parkeringskontrollörerna i maj får kroppskameror, fortsätter rekommendationerna om att de alltid ska rör sig i par. Päivärinta säger att anställda varit väldigt nöjda med det nya beslutet, och hoppas att kunderna också tar emot det bra.