Barnskyddets köer i Lovisa och Lappträsk börjar lösas upp

En längre tid har det rått personalbrist inom barnskyddet i Lovisa och Lappträsk. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har krävt en skriftlig utredning av Lovisa stad på grund av de utdragna utredningarna. Nu har man lyckats anställa personal.

MER PERSONAL. Barnskyddet i Lovisa och Lappträsk har haft personalbrist, men nu har man lyckats anställa fler socialarbetare.
Mellan oktober i fjol och mars i år har det förekommit dröjsmål när det gäller bedömningen av servicebehov inom barnskyddet i både Lovisa och Lappträsk. Enligt barnskyddslagen får bedömningen ta högst tre månader, vilket inte har uppnåtts i alla fall.