Lokstallets bryggeriplaner förnyades

Restaurangen, destilleriet och bryggeriet vid det gamla lokstallet i Borgå är ännu aktuella. Planerna har bara förändrats lite: nu talas det om nybygge och hotell.

RENOVERING. Harri Kokkomäki tittar på byggställningarna inne i lokstallet. Nyligen tvingades man renovera taket.
Renoveringsarbetet i det gamla lokstallet invid bron till Gamla stan i Borgå pågår för fullt. På måndagen står där sjutton av Amistos studerande som målar staketet med rödmyllefärg, medan såväl fasaden som innandömet är täckta av byggställningar.
Om allt går som tänkt kan här finnas ett nybyggt hotell i närheten inom några år, bara ett stenkast från Gamla stan.

Ny byggnad

Östnyland skrev om lokstallet bland annat i maj 2016, då ägaren Harri Kokkomäki pratade om planerna på att ha ett destilleri, ett bryggeri och en restaurang i den gamla tegelbyggnaden.
De planerna består ännu, inte minst eftersom konceptet redan är färdigt. Nu finns det ändå en liten twist – tanken är att renovera lokstallet som tänkt, men också att låta uppföra ett nybygge dit alkoholproduktionen och restaurangen skulle placeras – tillsammans med ett hotell. Lokstallet skulle då bli ledigt för andra ändamål.
Harri Kokkomäki vill ogärna tala om tidtabeller, men hoppas på att allt ska vara i gång inom tre år.
– Processerna tar sin tid, särskilt med detaljplaner och eventuella överklaganden.
Kokkomäki drömmer om lite speciella lösningar för hotellet, där han tagit inspiration av en bekant som har ett "tåghotell" i Tuuri.
– Där kan man bo i tågvagnar av gammal stil. Ett motsvarande koncept skulle passa ypperligt också här.

Krävande hygienregler

De nya planerna blev aktuella efter diskussioner med staden och Museiverket. Tekniskt sett kunde lokstallet fortfarande användas för den ursprungliga planen, men regelverken kring livsmedel gör saken komplicerad.
– Staden påpekade klokt att hygienkraven innebär att ett nybygge är lättare.
Tanken är ändå att utnyttja byggnaden.
– Jag tänker mig att man kunde ha "baren" här så att man kan smaka på produkterna. Men det finns inga beslut.
Någon liten process är det inte fråga om: själva lokstallet har varit i Kokkomäkis ägo i elva år. Hittills har renoveringsarbetet fått ta den tid den tar, men nu är det meningen att lägga all fokus här.
– Nu prioriterar vi det här projektet. Finansieringen kommer från privat håll. Vi talar alltså inte banklån.

Sedan augusti

Från stadens sida har man jobbat med detaljplanen sedan augusti, där Kokkomäki fortfarande ger beröm för gott samarbete. Han tror också starkt på det planerade konceptet, och återger vad företagaren som står för destilleriet och bryggeriet kommit fram till.
– Han tog reda på hur turistströmmarna ser ut i Borgå. Och det ser bra ut. Hotellen är fullsatta. Ju mer staden har att erbjuda turisterna, desto fler kommer.
Kokkomäki tror också på konceptet eftersom det inte riktigt finns något motsvarande i Finland.
– Helsingfors är nära, Borgå centrum och gamla stad ligger nära. Och om man tänker på hantverksöl och hantverkssprit så har de hittat sin plats. Det börjar bli riktigt stort.
Exakt var nybygget placeras är inte klart, det är något som planläggningen och Museiverket jobbar på. Som alternativ nämner Kokkomäki Bangatan eller Gamla Tavastehusvägen.
– Sedan måste byggnaden planeras så att den är vacker att se på. Området är krävande ur den synvinkeln.