Därför prisas två kvinnliga skribenter från Borgå med 30 000 euro

Svenska litteratursällskapet i Finland firade i går sin 134:e årshögtid och belönade samtidigt 22 personer för deras insatser på det finlandssvenska kulturfältet. Bland pristagarna finns författarna Sabine Forsblom och Camilla Granbacka.

PRISBELÖNT. Camilla Granbacka belönades med 10 000 euro av Svenska litteratursällskapet för sin biografi Sigrid Schauman – Med palett och penna om modernistens Sigrid Schauman. Granbacka får också 10 000 euro för en kommande biografi.
Svenska litteratursällskapet (SLS) belönar årligen kulturarbetare i Svenskfinland för deras insatser inom litteraturen, dramatiken, musiken, bildkonsten och forskningen. Speciellt glädjande med östnyländska mått mätt är att två författande kvinnor från Borgå finns med bland pristagarna.
Författaren Sabine Forsblom belönas med 10 000 euro ur Paul Werner Lybecks testamentsfond för romanen Betinkan, och i prismotiveringen lyfter man fram berättelsen som utspelar sig i arbetarklassmiljö i en småstad på 1970-talet. "Mycket är mörker, men humorn lyser ofta igenom" sammanfattar prisnämnden.
Lovord får även Forsbloms språkliga energi och den skoningslösa blick med vilken hon väver en färgstark berättelse om flickors längtan efter kärlek och bekräftelse. Det handlar också om priset flickorna är beredd att betala för att få dem.

Skapande kvinnor

Kvinnligt skapande står i fokus i den andra östnyländska pristagaren, filosofie magister, kritiker Camilla Granbackas, prisbelönta alster. Granbacka kom i hösts ut med verket Sigrid Schauman – med palett och penna som handlar om bildkonstnären Sigrid Schauman. Granbacka får 10 000 euro ur Hedvig Lovisa Falckens testamentsfond.
SLS uppmärksammar också Camilla Granbackas kommande skrivprojekt. Hon får ett stipendium på 10 000 euro ur Hjördis och Arvid Standertskjölds minnesfond för en levnadsteckning över bildkonstnären Gösta Diehl.
Det största priset, Karl Emil Tollanders pris om 40 000 euro och den Tollanderska medaljen, tillfaller redaktören och författaren Tuva Korsström för verket Älvan och jordanden som är biografi om Mirjam Tuominen och Torsten Korsström. Tuva Korsström premieras också för sitt livsverk.
Bland pristagarna finns också författaren Anssi Hurme och illustratören och HBL-grafikern Maija Hurme som får 5 000 euro för bilderboken Skuggorna. HBL-koppling har också Staffan Bruun som får 10 000 euro för boken Mitt liv på HBL som är personlig skildring av författarens många år på Finlands enda svenskspråkiga rikstidning under en period när både tidningsproduktionen och medielandskapet förändrades helt.
Festföredraget hölls av författaren Sara Stridsberg under rubriken Det oförlåtliga. Den totala prissumman som SLS delade ut var på 293 000 euro.

ANDRA LÄSER