Vi behöver goda vanor

Vi blir aldrig färdiga som människor. Det här är både frustrerande och befriande.

Ofta tänker vi oss att moral främst handlar om regler och normer, som definierar vad som är rätt och fel. Men moral handlar minst lika mycket om våra vanor: hur vi lever och vad vi gör, både när vi agerar medvetet och när vi reagerar spontant.

ANDRA LÄSER