Välgörande julkonsert i Sibbo kyrka

Sibbo kyrka fylls på tisdag av skön julmusik i sällskap med Helsingfors filharmoniska kör. På repertoaren står ett urval klassiska julsånger, äldre och nyare.

SOLIST. Baryton Kristian Lindroos sjunger tillsammans med Helsingfors filharmoniska kör i Sibbo kyrka på tisdag. Julmusik står på programmet.
Helsingfors filharmoniska kör, som hör till våra inhemska toppkörer, bjuder på ett mångsidigt program som tidsmässigt spänner från Anton Bruckners I was glad till Päivi Ojanperäs nya julstycke Jumala kuiskaa joulun. Variationsrikedomen syns i sångerna som sjungs på engelska, på kyrkoslaviska, på latin samt på svenska och på finska. På finska sjungs till exempel sången Jouluna Jumala syntyi till fjärrkarelska rim av Arhippa Perttunen, i arrangemang av körens konstnärliga ledare Jonas Rannila.
– Jonas har jobbat noggrant och effektivt för att likrikta körens klang och få koristerna att rytmisera sin artikulation med millisekundprecision, säger Kauko Ylikorpi, tenorsångare i Helsingfors filharmoniska kör och medlem i arrangerande Rotaryklubben Sibbo-Pornainen.
I Sibbo kyrka har Helsingfors filharmoniska kör med sig baryton Kristian Lindroos som solist. Han står också för konsertens finalnummer, julklassikern O helga natt av Adolphe Adam. Inka Kinnunen är konsertens organist och bjuder bland annat på verket In dulci jubilo av Johann Sebastian Bach och Grand Choeur av Cesar Frank.
Intäkterna från konserten går till välgörande ändamål. Biljetterna kostar 15 euro.
Helsingfors filmharmoniska kör i Sibbo kyrka tisdagen den 20 december klockan 19.