Händer i dag: THL informerar om utvecklingen av coronavaccin

I dag informerar THL bland annat om hur man ska skaffa vaccin till Finland och hur utvärderingsprocessen av nya läkemedel ser ut.

Utvecklandet av coronavacciner pågår nu på många håll i världen.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) ordnar i dag, tisdag, ett presstillfälle för att ge information om coronaläget och om hur utvecklingen av ett vaccin framskrider. Tillfället börjar klockan 10.30.

Projektchef Anna Katz från institutet berättar kort om epidemiläget. Institutets överläkare Hanna Nohynek informerar om utvecklingen av vaccinet och Social- och hälsovårdsministeriets överläkare Sari Ekholm om hur vaccinanskaffningen till Finland ska gå till.

Marjo-Riitta Helle, chef vid utvärderingsprocessen av läkemedel vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, talar om vad som påverkar försäljningstillstånd av nya läkemedel.

ANDRA LÄSER