Nu ska vårdköerna förkortas – de tillfälliga hyrläkarna har börjat sitt arbete i Borgå

Tack vare tilläggsfinansiering från staten har fyra hyrläkare och lika många sjukskötare nu jobbat vid den brådskande mottagningen vid Näse hälsovårdscentral i två veckor. Målet med den här tillfälliga insatsen är att förkorta vårdköerna i väntan på den skärpta vårdgarantin.

De nya hyrläkarna kommer att jobba inom den brådskande vården åtminstone till slutet av februari. Tanken är att den ordinarie personalen ska kunna fokusera på vården av långtidssjuka och på så vis skapa bättre kontinuitet.
Oskar Skogbergoskar.skogberg@ostnyland.fi
08.12.2022 06:48
Både coronapandemin i sig och den vårdskuld som pandemin orsakade har lett till längre vårdköer runtom i landet och också i Borgå. Dessutom förbereds en skärpning av den så kallade vårdgarantin som enligt de nuvarande planerna bland annat ska garantera patienterna vård inom sju dagar inom den öppna primärvården. Tidtabellen just nu är att skärpningen skulle införas den 1 november 2024.
För att förkorta vårdköerna i hela regionen med tanke på den nya vårdgarantin ordnade man på välfärdsområdesnivå en konkurrensutsättning för att tillfälligt sätta in extraresurser inom vården. Finansieringen kommer från staten.
Överläkare Susanna Varilo som ansvarar för Borgå stads läkartjänster säger att möjligheten till ökade resurser utnyttjades på olika sätt på hälsostationerna i östra Nyland.

ANDRA LÄSER