Efterlyses: Kortvariga arbetstillfällen

SDP:s fullmäktigegrupp ber i en motion Borgå stad utreda hur staden kan hjälpa de arbetslösa att uppfylla aktiveringsmodellens krav.

VÄNTAR PÅ ANVÄNDARE.
Stina Jäderholm
03.04.2018 13:04 UPPDATERAD 03.04.2018 13:12
Nu behövs det arbetstillfällen som ger stadens arbetslösa minst arton timmars sysselsättning per 65 dagar, för att de ska kunna behålla full arbetslöshetsersättning.
– De som jobbar med unga arbetslösa har konstaterat att en del kommer att ha stora svårigheter att nå upp till aktivitetsgränsen, eftersom det inte finns tillräckligt med arbetstillfällen, konstaterar de tolv fullmäktigeledamöterna från SDP, med gruppordförande Marko Piirainen i täten.
– Därför borde staden utreda möjligheterna att avlöna arbetslösa för kortvariga arbetstillfällen. Det skulle dessutom ge de arbetslösa en möjlighet att bekanta sig med olika slag av jobb, något som i sin tur underlättar deras chanser att komma in på arbetsmarknaden.
De här kortjobben får inte ersätta stadens normala arbetsförhållanden.
SDP-gruppen vill ha en utredning där man också tar med stadens alla bolag.