Belysning på Oljevägen skulle ge bättre trafiksäkerhet

14.06.2021 14:36 UPPDATERAD 14.06.2021 14:37
Kommuninvånarna i Sibbo har redan länge tagit ställning till Oljevägens (väg nr 148) farlighet, likasom den farliga Oljevägskorsningen i Broböle (Nickby-Söderkulla). NTM-centralen har börjat planera för att snabbt kunna förbättra Broböle-korsningens trafiksäkerhet. Det finns dock ännu mycket arbete när det gäller Oljevägens säkerhet.
Trafikmängden på Oljevägen är cirka 5 000-6000 fordon per dygn, som till stor del består av tung trafik. Oljevägen befinner sig bland de tre farligaste vägarna vad gäller älg- och hjortdjurskollisioner i östra Nyland. Situationen blir ännu värre av de höga trafikhastigheterna och att man inte bryr sig om fartbegränsningarna. Om man kör med en hastighet på 80 km i timmen blir man omkörd eller så har man en nervös bilist som hänger fast i bakre kofångaren. En gång- och cykelbana fattas och vägkanterna är för smala. Det finns också många avtag från mindre vägar till Oljevägen. Sikten är mycket dålig vid höstregn och på vintern vid snöfall, och därför är det mycket svårt att kunna förutse kommande situationer vid landsvägskörning med standardhastighet.
Vid planeringen av den nya räddningsstationen vid Oljevägen i Sibbo har belysningsaspekten på området ännu inte informerats. Att få vägbelysning åtminstone på en tio kilometers sträcka från Bastukärrskorsningen till Gamla Kungsvägens (Hagalunds) korsning skulle avsevärt öka trafiksäkerheten. Detta är någonting som bör drivas mycket aktivt under de kommande åren.
I och med att bland annat sibboborna i mycket hög grad använder sig av Oljevägen behövs denna investering, trots att kommunens ekonomiska situation är stram under de kommande åren. Dyrt blir det också med kollisioner, att någon blir invalidiserad eller ännu värre, att någon mister sitt liv.
Behovet av ökad vägbelysning är storts runtom i Sibbo.

Monika Hämäläinen

fullmäktigeledamot (C), medlem, Tekniska utskottet, Sibbo

ANDRA LÄSER