Julen betyder mera avfall och andra tömningstider

Den här tiden innebär också mera vardagliga saker, som avfall.

Julhelgerna medför förändringar i tömningstidtabellerna för avfallskärlen och avfallsstationernas öppettider. Dessutom uppkommer det vanligtvis mera avfall än vanligt i hemmen under julen. Med bra planering kan man förebygga uppkomsten av avfall samt undvika rusning vid sopkärlen, meddelar Rosk'n Roll.

Under veckorna 52, 53 och 1 kan tömningarna av sopkärlen utföras 1–2 dagar tidigare eller senare än normalt. Tömningar av avfallskärl som infaller under julveckan, påbörjas redan söndagen 20.12 och tömningarna under vecka 52 görs främst på förhand. Sopbilarna kör inte den 24-25.12 eller den 1.1. Nyårsdagens tömningar flyttas till den 2.1.

Den som vill ha noggrannare information om när sopkärlet töms kan beställa information per textmeddelande. Det görs genom att anmäla mobilnummer i Rosk’n Rolls e-tjänst web.rosknroll.fi. Skicka numret senast 18.12, för att få textmeddelande om julveckans avvikande tömningsdagar.

Alla avfallsstationer är stängda 24.-27.12.2020 samt på nyårsdagen 1.1 och trettondag 6.1.

Rosk'n Roll samlar in julgranar från de rad- och höghusfastigheter på över fem lägenheter som hör till bioavfallsinsamlingen. Invånarna kan lämna sina julgranar i närheten av sopkärlen,  utanför det låsta  sophuset  senast den 17.1.

Granar tas emot utan avgift på alla  Rosk’n  Rolls avfallsstationer under öppettiderna. I östra Nyland finns dessutom insamlingspunkter för granar, dessa punkter hittas via sidan "Julens avfall" på Rosk’n Rolls webbplats.