Beslut om Stafettkarnevalen förvirrar

Om Stafettkarnevalen finns inskriven i skolans läsårsplan ska inte bara vissa elever, utan alla, få delta i den. Det säger regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet.

FULL FART. Det går undan när Robin Högström, t.v., och Nico Lindroos växlar.
Svenska enheten har nyligen konstaterat att en skola inte kan särbehandla elever i samma årskurs så att endast de som klarar sig bra i uttagningarna får åka till Stafettkarnevalen. Beslutet är svaret på en förälders klagomål. I den aktuella skolan hade åtta pojkar i årskurs fyra anmält intresse för att åka, men endast fem togs ut till laget och resten fick stanna kvar i skolan och ha en utomhusdag.
Verket säger också att utgångspunkten bör vara att alla elever i samma situation, till exempel en årskurs, ska ha lika möjlighet att delta i skolans verksamhet.
VANA. Matilda Saukkkonen, t.v., och Ellen Henttala har varit med förr.
– Däremot kan en elev nödvändigtvis inte kräva att få ha en viss roll i samband med denna verksamhet, vilket innebär att alla elever inte behöver få tävla utan kan delta på något annat sätt, till exempel som hejarklack, sägs det i beslutet.
En orsak till att skolorna skriver in Stafettkarnevalen i läsårsplanen är att den bör nämnas separat för att försäkringarna ska gälla. En annan är att den i dag anses vara en vedertagen del av skolornas verksamhet.

Irritation

Christer Holmlund är ordförande för Finlands Svenska Lärarförbund, FSL. Han säger att beslutet har lett till en del irritation bland lärare och rektorer.
Beslutet skapar osäkerhet. Lärare och rektorer vill följa skollagarna och de regler som gäller.
– Jag förstår det. Beslutet skapar osäkerhet. Lärare och rektorer vill följa skollagarna och de regler som gäller. I och med regionförvaltningsverkets ståndpunkt är det många skolor som ställer sig frågan om skolans regler skulle hålla för en granskning.
Han hoppas att beslutet inte ska leda till minskat intresse för Stafettkarnevalen.
– I många skolor är lärare och rektorer ganska osäkra just nu, men tränar ändå växlingar för fullt som under tidigare år.

Hem och Skola

Magnus Holmberg, rektor för Saxby skola, säger att regionförvaltningsverkets beslut har diskuterats på rektorsmötena. Slutresultatet blev att skolorna i Borgå gör som tidigare tills det finns ett klart besked från högre ort.
– Här i Saxby har vi har erbjudit årskurserna tre till sex en möjlighet att delta och frågat hur många som är intresserade. Vi har också gjort det klart att det kommer att hållas uttagningar bland dem som vill löpa och att det kan hända att alla inte får plats i laget.
SÅ HÄR. Magnus Holmberg och Daniel Ahlgren visar hur man ger över och tar emot stafettpinnen.
Hans egna femmor och sexor såg ut att ha god koll på växlingarna redan under den första träningen som hölls under gymnastiktimmen i fredags. Största delen av dem ska åka till Vasa.
– Vi ska delta med ett mixed lag i fem gånger åttio meter, i pojkarnas gatustafett och med ett mixed lag i grässtafetten tolv gånger åttio meter. Vi tränar först här på skolan och senare tre till fyra gånger på idrottsplanen i Hammars. Föräldrarna hjälper till med skjutsarna till och från Hammars.
Arton elever, två lärare och en förälder ska åka till Vasa.
– Bussresan, inkvartering och mat kostar skolan 63 euro per elev. Hem och Skola stöder oss finansiellt. Vi har också kommit överens om att de som inte deltar i Stafettkarnevalen ska få använda samma summa på något annat.

Talkoarbete

Magnus Holmberg och lärarna från två andra skolor koordinerar resan till och övernattningen i Vasa.
– Skolorna har anmält tio till tjugo deltagare per man. Gruppen från Kvarnbackens skola är störst med fyrtiofem anmälda. Några av skolorna i Borgå deltar inte.
Han påpekar att Stafettkarnevalen är ett talkoarbete som kräver många frivilligas insats. Lärarna får till exempel inte betalt för dagen, men de flesta är beredda att fortsätta jobba för Stafettkarnevalen trots det.
Om det går så blir åtminstone vi tvungna att slopa Stafettkarnevalen ur läsårsplanen.
– Viljan finns, men stötestenen är ekonomin i det fall att alla ska få åka. Om det går så blir åtminstone vi tvungna att slopa Stafettkarnevalen ur läsårsplanen. Det skulle vara synd. Vi lärare tycker att karnevalen är viktig och detsamma tycker barnen.

Färre på läktarna

Jan-Erik Eklöv är projektledare för Stafettkarnevalen.
– Vi tar inte ställning till om beslutet är bra eller illa, det ställningstagandet får kommunerna och skolorna ta. Vår uppgift är ett ordna ett evenemang som alla kan delta i. Men vi är fortfarande en idrottstävling och då bör det vara helt okej med uttagningar.

Stafettkarnevalen

Ordnas av Svenska Finlands Skolidrottsförbund sedan 1961 på initiativ av Carl-Olaf Homén.
Hålls på Olympiastadion undantaget de år stadion är stängd. För tillfället repareras stadion och evenemanget hålls i Vasa i år, i Alberga, Esbo 2017 och i Åbo 2018.
Är Europas största årliga skolidrottstävling och har haft över tolvtusen starter de senaste åren.
Utöver löparna deltar över tvåtusen skolelever i hejarklackstävlingen.
Kräver över tvåhundra funktionärer.
Engagerar hundratals lärare, föräldrar och lagledare i förberedelserna.
Han jämför Stafettkarnevalen med ett kulturellt evenemang. Det går till exempel inte att skicka en som inte kan sjunga till en sångtävling, utan en gallring på förhand behövs.
Han påpekar att kan bli trångt på läktarna eftersom karnevalen arrangeras i Vasa och inte i Helsingfors i år. Det kan få hejarklackarna att krympa betydligt. Arenan i Vasa har plats för 7 000 personer.
– Därför har vi redan på förhand varnat skolorna för att vi kan bli tvungna att begränsa deltagarna i hejarklackarna till femtio per skola.

Timeout

Svenska enhetens beslut har lett till ett rundabordsmöte som också Jan-Erik Eklöv deltog i. På plats var representanter för Utbildningsstyrelsen, regionalförvaltningsverket, några jurister och två skolor, en från Helsingfors och en från Österbotten.
– Resultatet blev att det tas timeout i frågan och att en arbetsgrupp bildas. Arbetsgruppen ska titta närmare på idrotts- och kulturevenemang för skolor och ge en rekommendation. Arbetsgruppen håller sitt första möte den 25 april, två dagar innan anmälningarna till Stafettkarnevalen ska vara inlämnade.
Till arbetsgruppen hör också FSL, och regionförvaltningsverkets mål är att komma till en lösning under våren.
Artikeln är korrigerad: deltagarantalet i hejarklackarna kan begränsas till femtio per skola.
ANDRA LÄSER