Bussdepå i Östermalm kan bli verklighet när Borgå utvecklar kollektivtrafiken

I samband med planeringen av Borgå centrum har det kommit fram att det i framtiden kan behövas en depåliknande bussterminal för att stödja ökningen av buss- och eltrafiken i Borgå. Östermalm är kandidat nummer ett för placeringen.

Nu vill Borgå stadsutveckling undersöka förutsättningarna för en bussdepå i Östermalm, längsmed Lovisavägen.
Jon Nyqvist
08.10.2021 11:28
Stadsplaneringen i Borgå vill undersöka förutsättningarna för en bussdepå i Östermalm. Uppskattningen är att en depå kan bli aktuell inom fem till sju år.
– Det handlar om att börja utreda hur man kunde ändra detaljplanen så att en bussdepå kunde byggas vid behov. Inget är hugget i sten i det här skedet, säger planläggningsarkitekt Emilia Saatsi på Borgå stad.
Terminalen behövs alltså inte genast, i synnerhet eftersom antalet turer har minskat betydligt på grund av coronan, men staden strävar efter att få tillväxt i kollektivtrafiken.
– Det skulle inte handla om en stor terminal, snarare en liten depå med socialutrymmen för chaufförerna. Bussarna står sällan och väntar på sina turer längre än 20 minuter, säger Saatsi.
Här kan bussdepån möjligtvis byggas i framtiden.

Ett växande behov

Orsaken till att en bussdepå i Östermalm kan bli aktuell är också att utvecklingen av Borgå centrum går i en riktning som inte passar ihop med bussar som står och väntar på sina turer i centrum.
– Det är en delorsak, men egentligen handlar det om att utveckla kollektivtrafiken i sin helhet. Under rusningstid blir det ibland trångt för bussarna i centrum redan nu. En depå i Östermalm kunde också korta ner restiderna för många Borgåbor då det troligtvis skulle leda till fler hållplatser.
Depån skulle placeras vid skogsdungen bredvid Mikrokulma längsmed Lovisavägen. Just nu är området utmärkt som gatu- och parkområde i den gällande detaljplanen.

ANDRA LÄSER