Walk in-vaccinationer i Sibbo på lördag och torsdag

Sibbo satsar på walk in-vaccinationer och popup-vaccination på läroanstalter.

Drygt 70 procent av Sibboborna har fått den första dosen.
I Sibbo erbjuds coronavaccinationer utan tidsbokning följande gång på Nickby social- och hälsostation i morgon, den 28 augusti, mellan klockan 9 och 12. Nästa tillfälle är vid Söderpointti i Söderkulla på torsdag, den 2 september, klockan 14.30–16.30.
Kommunen uppger i ett pressmeddelande att det finns rikligt med vaccinationstider i tidsbokningssystemet under de närmaste veckorna både till den första och den andra vaccindosen.
Vid walk in-mottagningarna ges såväl första vaccindoser som boostervaccinationer.
– Det finns också rikligt med tider i tidsbokningssystemet för dem som hellre bokar en vaccineringstid på förhand, säger social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko.
Nästa vecka ordnas också vaccinationer för studerande i Sibbo gymnasium, Sipoon lukio och Keuda. Vaccinationerna ordnas vid en pop up-vaccinationspunkt i den egna läroanstalten. Studerandena kan vaccinera sig där utan tidsbokning, och punkterna betjänar endast läroanstalternas egna studerande.
– Vi strävar efter att erbjuda olika slags sätt och tillfällen att ta vaccinet så att det ska vara så lätt och behändigt som möjligt att låta sig vaccineras. Målet är att så många Sibbobor som möjligt ska ta coronavaccinet, säger Kokko.
Ta med dig identitetsbevis eller FPA-kort när du kommer till mottagningen. Vi rekommenderar också att minderåriga tar med sig en utskrift av vårdnadshavarens samtyckesblankett. Samtycket kan ges skriftligt på följande blankett. Ladda ner blanketten, skriv ut den, fyll i informationen och se till att den unga tar med blanketten till vaccinationen.
Den minderåriga kan själv besluta om sin vaccinering, ifall den hälso- och sjukvårdspersonal som ger vaccinet anser att barnet eller den unga baserat på sin ålder och utvecklingsnivå kan besluta om sin vaccination. Vaccineringen påskyndas dock om den unga tar med sig samtyckesblanketten till vaccinationen.

Vaccin och walk in-vaccinationer i Sibbo

Följande walk in-vaccinationer:
Lördag 28.8 9–12 på Nickby social- och hälsostation, P-våningen, fysioterapiavdelningen, rum nummer 3
Torsdag 2.9 kl. 14.30–16.30 vid Söderpointti i Söderkulla (Hälsovägen 2, bakom apoteket).
I Sibbo har 70,4 procent av invånarna fått den första vaccinationsdosen och 46,0 procent har hunnit få två doser.

ANDRA LÄSER