Nytt försök att få gratis parkering

En handfull fullmäktigeledamöter nöjer sig inte med svaret på den förra fullmältigemotionen om gratis parkering i centrum, utan har lämnat in en ny.

Ska det vara gratis parkering i Borgå centrum?
Andra gången gillt, kanske. En grupp fullmäktigeledamöter över partigränserna har lämnat in en ny fullmäktigemotion i vilken de föreslår att man reder ut vad olika alternativ med gratis parkering i centrum skulle innebära.
Den tidigare fullmäktigemotionen om samma sak avslogs på tjänstemännens inrådan. I både stadsutvecklingsnämnden och stadsstyrelsen röstade man om att låta motionen gå tillbaka till tjänstemännen för ny beredning, men nej-rösterna vann och det blev inget parkeringsförsök.
I den nya fullmäktigemotionen påpekas att Borgå stad uppmuntrar modiga initiativ och undertecknarna föreslår att man gör ett försök med gratis parkering som sträcker sig över ett år. I motionen föreslås två alternativ, och man vill att staden ska låta undersöka dem och eventuella andra alternativ. Målet med förslaget är att göra det möjligt att utföra ärenden i absoluta centrum utan att behöva betala parkeringsavgift. På det sättet vill man uppmuntra invånarna att komma till centrum och på det sättet få fart på kommersen.
Undertecknarna föreslår att man låter parkeringen på området vara gratis de två första timmarna under fredagar och lördagar i hela centrum alternativt de två första timmarna alla dagar på ett mera begränsat område kring torget.
Motionen är undertecknad av Nina Uski, Saml, Outi Lankia, C, Patrik Björkman, SFP, Jarmo Grönman, Saml, Nea Hjelt, Saml, Janne Ranta, Saml, Tuomas Kanervala, C, Anne Korhonen, C, Juha Kittilä, Saml, Jere Riikonen, KD och Markku Välimäki, Saml.
ANDRA LÄSER