Insamlingsbilarna Otto och Romulus börjar sin vårturné

Insamlingsbilarna samlar metallskrot och farligt avfall i Lovisa och Borgå under maj månad.

Insamlingsbilen Romulus åker snart ut igen.
Insamlingen börjar i Lovisa den 2 maj och avslutas i Borgå den 14 maj. De rörliga insamlingarna genomförs med avfallshanteringens grundavgift och är avsedda för avfall från områdets privathushåll och fritidsboende.
Otto-bilen samlar in farligt avfall och tar bland annat emot lysrör, spillolja, bilbatterier, målarfärg, lösningsmedel, broms- och kylarvätskor, bekämpningsmedel samt städkemikalier.
Insamlingsbilen tar emot 50 kilogram farligt avfall per kund.
Romulus-bilen samlar in metallskrot som till exempel cyklar, plåtstycken, vedeldade bastuugnar utan stenar och metallrör.
Exakta tidtabeller och instruktioner för Otto- och Romulus-turnéerna finns på Rosk'n Rolls hemsida.
ANDRA LÄSER