Planer på företagsområde i Kullo går vidare

Nu finns det en plan för företagsområdet i Kullo. Trettio nya industritomter skapas i området kring Nybyvägen och Metsäpirttivägen.

NYTT OMRÅDE. En illustrationsbild som Borgå stad lagt upp visar hur det nya företagsområdet kunde se ut i framtiden.
Det nya företagsområdet förbättrar utvecklingen av Sköldvikområdet. Planen gör det också möjligt för lokala företag att göra tilläggsbyggen och utveckla sin verksamhet.
– Jag tror att området kommer att vara speciellt attraktivt för företag som kan bjuda på service och underleverantörstjänster till Sköldvik. Många av de som redan finns på området är just sådana företag, säger biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.
Planerna för området har förberetts i flera år. Delar av området är bebyggt och det finns mycket verksamhet på området som detaljplanen måste anpassas till. Området som planeras är 88 hektar stort och ägs mest av privata markägare.
Enligt markanvändningsingenjör Karin Kolis finns det för internationella företag, småföretag och jord- och skogsbruksmark på detaljplansområdet för tillfället.
– Det är fint att vi fick med alla markägare i detaljplanen, även om de måste betala sin del av kostnaderna för den kommunalteknik som byggs, säger Kolis i ett pressmeddelande.

Kommunalteknik på kommande

Nästa steg är att bygga gator och vatten- och avloppsnätverk på området. Det förväntas ta två till tre år att få kommunaltekniken klar. Målet är att inleda konkurrensutsättningen av byggandet i september 2019 och att entreprenörerna ska väljas under vintern. Om allt går som planerat inleds byggandet av kommunaltekniken på området 2020.
Marknadsföringen av tomterna påbörjas genast då det klarnar när kommunaltekniken blir klar. Tomternas storlek är mellan en halv och sju hektar.
– Vi vill få företagsområdet klart så fort som möjligt men vi är också medvetna om att byggandet av kommunaltekniken är ett krävande projekt. Nästa år görs också en mycket omfattande årsrevision i Sköldvik som kommer att öka trafiken i området, vilket i sin tur betyder att byggandet av kommunaltekniken fördröjs, säger von Schoultz.
Den godkända detaljplanen finns på stadens webbsida.

ANDRA LÄSER