Frågan om språkbad i Lovisa stampar på ställe

I Lovisa har man sedan 2016 haft planer på att inrätta en språkbadsskola. 2017 var man redo att sätta i gång planerna, men intresse från föräldrar saknades. Nu har frågan igen tagits upp - men både tid, engagemang och utrymmen saknas.

Lovisa stad försöker hitta alternativa språkbadslösningar.
Emilia Tallbergemilia.tallberg@ostnyland.fi
17.06.2022 12:06
I Lovisa har man i flera år försökt få språkbad både på svenska och finska i Forsby. Ärendet behandlades i stadsfullmäktige i onsdags, än en gång utan resultat. Stadsfullmäktige beslöt på förslag av Thomas Rosenberg (SFP) att bordlägga ärendet till följande möte i augusti.
– Orsaken varför jag ville bordlägga ärendet var för att jag tycker att det är en för viktig fråga att diskutera i all hast. Det var kvällens näst sista ärende innan mötet skulle ta slut och det fanns inte tillräckligt med tid till diskussion.
Rosenberg har varit aktiv i frågan om språkbad redan från början.

ANDRA LÄSER