Nu kör Runeberg Junior i gång igen - Kaisa Leka, Marika Salomaa och Tapani Häkkinen är årets förvalsjury

Fram till november ska trion läsa inhemska barnböcker utgivna efter oktober 2021.

Runeberg Junior-barnlitteraturprisets förvalsjury är vald och inleder sitt arbete. Juryn består av Tapani Häkkinen, bibliotekschef i Lovisa, Kaisa Leka, seriekonstnär och grafisk formgivare från Borgå och Marika Salomaa, ordförande för Föräldraföreningar i Borgå, tidningen Uusimaas kolumnist och kommunikationsplanerare. Priskoordinator är Catharina Latvala, serviceförman vid Borgå stadsbibliotek.
Runeberg Junior-priset ges åt en inhemsk skönlitterär finsk- eller svenskspråkig barnbok, vars målgrupp är barn i åldern 6–9 år. Förvalsjuryn bekantar sig med böcker som är utgivna efter oktober 2021 och väljer därefter högst tio kandidater för priset.
I november presenterar förvalsjuryn sina kandidater, och det slutliga valet görs av en barnjury bestående av förskolebarn och elever i årskurserna ett och två från daghem och skolor i Borgå. Prisvinnaren offentliggörs i samband med festligheterna kring Runebergsdagen 2023.
Runeberg Junior-priset är Borgå stads och tidningen Östnylands gemensamma barnlitteraturpris. Prissumman uppgår till 10 000 euro. Syftet med priset är att främja läslusten hos barn.