Näse gård hyrs ut till kulturfolket i ett tvåårigt försök

Näse gård hyrs ut till konst-, kultur- och medborgarverksamhet under ett tvåårigt försök, meddelar staden.

Näse gård hyrs ut till kulturfolket.
Borgå stad hyr ut den historiska och centralt belägna Näse gård till kultur- och fritidstjänsterna med ett tvåårigt hyresavtal, meddelar staden i ett pressmeddelande.
I pressmeddelandet skriver man att "Under avtalstiden utvecklas verksamheten i Näse gård i enlighet med stadens strategi och kulturprogrammet 2030".
Gården hyrs ut till aktörer som ordnar konst-, kultur- eller medborgarverksamhet i lokalerna, och underhyresavtalen kan gälla mellan 1 och 3 månader.
– Med det tidsbundna försöket stöds mångsidig invånarorienterad popup-verksamhet och möjliggörs både yrkesverksamhet inom branschen och medborgarverksamhet, konstaterar bildningsdirektör Sari Gustafsson i pressmeddelandet.
Målgruppen för verksamheten är turister under turistsäsongen och, under övriga tider, Borgåbor.
Verksamheten inleds nu, alltså sommarsäsongen 2022.
Gårdens kommande användningsändamål fastställs senare.
– Planläggning av området pågår, och detta försök ger konkret och erfarenhetsbaserad information om hur gården passar till exempel för olika former av kulturverksamhet. Försöket definierar ändå inte det senare användningsändamålet eller användaren, utan det fastställs med en detaljplan, påpekar Sari Gustafsson.
Staden har år 2022 beslutat att Näse gård hör till de fastigheter som staden behåller.
Under de senaste åren har lokalitetsledningen hyrt ut gården med tidsbundna avtal till olika aktörer. Hyrestagarna har hört till kulturbranschen och den populäraste hyrestiden har varit sommaren. En del av året har fastigheten stått tom.
Den 19 maj får bildningsnämnden planerna om Näse gårds förnyade användningsändamål.

ANDRA LÄSER