Stränga coronaregler bar frukt - men barnen kom i kläm också i Borgå

Barnen blev de stora förlorarna under coronapandemin, närmast på grund av alla specialåtgärder som samhället tog till för att skydda sina medborgare mot smittan. Bland annat de regelbundna hälsokontrollerna stoppades upp och i dag kan det vara svårt att komma ifatt.

De allra minstas regelbundna hälsokontroller avbröts inte av corona-arrangemangen. Arkivbild.
Stina Jäderholmstina.jaderholm@ostnyland.fi
18.08.2022 06:31
Finland har ett heltäckande barn- och skolrådgivningssystem, genom regelbundna kontroller ska man snabbt kunna ingripa i förebyggande syfte. Inget barn ska behöva gå omkring med dålig syn utan ska genast erbjudas glasögon, ett biljud på hjärtat ska snabbt undersökas av en specialist, barn med beteendestörningar ska få experthjälp och så vidare. Dessutom får alla barn, vars förmyndare tillåter, under granskningarna ett vaccinationsskydd mot smittosamma sjukdomar.

ANDRA LÄSER