Hindhår bildningscenter snart färdigt

Nu återstår utredning och planering av tillbyggnaden. Pengar finns reserverat 2020-2022.

ETT GAPANDE HÅL. Området mellan den svenska skolan, till vänster, och den finska skolan, till höger, ska asfalteras i vår.
23.01.2019 16:32
Reparationerna som ska förbättra inomhusluften i Hindhår bildningscentrum blir färdiga under de närmaste veckorna. En del av undervisningen ordnas tillsvidare i tillfälliga lokaler. En behovsutredning och projektplanering för tillbyggnaden håller på att komma i gång.
Bildningscentrumets äldsta del revs sommaren 2018. I de båda byggnadsdelar som bevarades, båda byggda på 2000-talet, har man bytt golvbeläggningar i de utrymmen där undersökningarna har visat skadliga utsläpp. Byggnadens lufttäthet har också förbättrats i sin helhet.
– I flera utrymmen väntade vi länge på att betonggolvet skulle torka innan vi installerade en ny golvbeläggning. Därför fortsätter en del av arbetena ännu i år, berättar projektchef Pekka Koskimies.
– De övriga lokalerna blir färdiga under de närmaste veckorna men det kan ännu räcka länge innan skyddsrummets golv torkar eftersom betonggolvet är exceptionellt tjockt.
På våren asfalteras ännu gårdsvägen som finns på platsen där den rivna byggnaden låg.

Gymnastiksalen kan användas

Lokalitetsledningen har kommit fram till att det inte är vettigt att renovera motionssalen. För att lokalerna fortfarande ska kunna användas har man installerat flera luftrenare, och en ny ventilationsmaskin som ska förbättra ventilationen. Det gamla ventilationssystemet har rensats.
– Åtgärderna i gymnastiksalsbyggnaden är tillsvidare tillräckliga för att man kan fortsätta använda lokalen. Byggnaden har ändå omfattande skador och situationen utvärderas på nytt när planerna och tidtabellen för ersättande utrymmen klarnar, säger hälsoinspektören Paula Hänninen.
Rivningen av den gamla byggnaden har påverkat balansen i alla byggnadsdelars värme- och ventilationssystem.
– Vi har rensat ventilationskanaler och justerat luftmängder och kommer ännu att justera dem så, att vi får förhållandena i balans. Vi följer också temperaturerna och gör behövliga justeringar i systemet, säger Koskimies.

Projektplan

Hinthaaran koulu, Hindhår skola och förskolorna finns nu i två byggnader, i sex tillfälliga klassrum och i gymnastiksalsbyggnaden.
– Skolans vardag fungerar bra och det finns tillräckligt med utrymmen. Bara de sista arbetena och justeringarna blir färdiga klarar vi oss bra tillsvidare, anser rektor för Hinthaaran koulu Olliseveri Kontinen.
I stadens ekonomiplan för åren 2020–2022 finns reserverat investeringsanslag för Hindhår bildningscentrum. Bildningssektorn påbörjar en behovsutredning där det dras upp linjer för vilka utrymmen verksamheten behöver. Lokalitetsledningen ansvarar för projektplaneringen. ÖN

ANDRA LÄSER