Kalkyl: Vården av ovaccinerade kan kosta en miljard euro

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har kalkylerat möjliga kostnader för vården av ovaccinerade coronapatienter. Onödigt resursslöseri då det finns ett vaccin, menar chef vid distriktet.

Markku Mäkijärvi, tf verkställande direktör för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, menar att resurserna som vården av ovaccinerade kommer att svälja skulle behövas på annat håll.
Behandlingen av covid-19 hos ovaccinerade kan komma att kosta Finland upp till en miljard euro de kommande åren. Det uppger Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) som har gjort en teoretisk kalkyl över den specialiserade sjukvårdens kostnader.
Den genomsnittliga kostnaden för vården av coronaviruspatienter vid HUS har varit 16 338 euro per patient. Enligt beräkningarna kommer, med den nuvarande vaccinationstäckningen, cirka 64 000 personer i Finland ännu att behöva sjukhusvård på grund av covid-19 under de kommande åren.
"Naturligtvis sjunker denna prislapp för avsaknad av vaccination om vaccinationstäckningen ökar eller om det på marknaden kommer ut ett läkemedel som väsentligt lindrar coronavirussjukdomens förlopp”, säger HUS tf verkställande direktör Markku Mäkijärvi i ett pressmeddelande.
HUS uppger att "de kommande åren" inte syftar på ett bestämt tidsintervall, men att det handlar om en period på flera år.

Följdkostnader ingår inte

I kalkylen utgår HUS från antagandet att varje ovaccinerad person förr eller senare kommer att smittas av coronaviruset och att en del kommer att behöva sjukhusvård.
Här beaktar man också de insjuknades ålder. Till exempel uppskattas risken för att personer under 20 år behöver sjukhusvård till 0,5 procent, medan risken hos personer över 70 år beräknas vara 30 procent.
I HUS beräkningar ingår inte kostnader för korta sjukledigheter, efterbesök på polikliniken, behandling av coronasymtom hos långtidssjuka, pensioner, belastningen på primärvården eller fördröjningar i behandlingen av andra sjukdomar.
I kalkylen har Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt utgått från att alla ovaccinerade kommer att smittas av coronaviruset, och ett en del av dem kommer att behöva sjukhusvård.

Resurserna behövs på annat håll

Markku Mäkijärvi säger att kostnaderna för vården av ovaccinerade kommer att vara betydande även om de inte skulle nå upp till miljardkalkylen.
Dessa kostnader, konstaterar han, äter från annan vård ifall inte hälso- och sjukvårdens resurser ökas.
"Den specialiserade sjukvårdens resurser behövs för att vårda andra patienter i stället för att vårda patienter vars sjukdom hade kunnat förhindras med ett fungerande och tryggt vaccin”, säger Mäkijärvi.
Mäkijärvi menar att man nu måste börja planera en ökning av intensivvårdens kapacitet ifall coronaviruspatienterna under de kommande åren permanent belastar hälso- och sjukvården.
"Detta är långsamt och dyrt, men det här arbetet måste inledas nu för att vi inte ska hamna i den nuvarande situationen där vi inte kan garantera andra patienter en smidig vård”, säger han.

ANDRA LÄSER