Det svåra språkbadet

Kanske tidpunkten är inne för att införa språkbad i Lovisa? Det hoppas i alla fall Thomas Rosenberg

Som det framgick i en notis i ÖN häromdagen var frågan om att starta språkbadsverksamhet i Lovisa förra veckan uppe till behandling i stadsfullmäktige. Eller så var avsikten, men frågan bordlades eftersom mötet pågått i fem timmar, och man beslöt uppskjuta behandlingen till nästa möte, i augusti.

ANDRA LÄSER