Viktiga frågor – och lösningar på dem

ÖN bad de övriga grupperna i Sibbo-fullmäktige svara på följande fråga per mejl: ”Vad ser din grupp som den viktigaste frågan i Sibbo under nästa fullmäktigeperiod? Och hur skulle ni lösa den?” Fem grupper svarade på frågan.

Rörelse nu, Sibbo

ANDRA LÄSER