Sibbo måste utreda nya tillfälliga utrymmen för skolorna

Skolutrymmena ska självklart vara hälsosamma och trygga.

Problem med inomhusluften i Söderkulla skola och Sipoonlahden koulu på Lärdomsvägen har igen diskuterats livligt. Allt fler elever och lärare har visat symtom på bland annat huvudvärk och trötthet. Oroliga föräldrar lämnade på tisdagen en skrivelse till kommunen och ber om snabba åtgärder.
Vi beslutsfattare tar föräldrarnas oro på allvar. Skolutrymmena ska självklart vara hälsosamma och trygga, vilket också lagen om grundläggande utbildning förutsätter. Tekniska utskottet beslöt under senaste fullmäktigeperiod renovera skolbyggnaderna vid Lärdomsvägen. Renoveringen kostade 1,6 miljoner euro. Också vi beslutsfattare är besvikna över att renoveringen synbarligen inte gett önskade resultat.
Beslutsfattarna måste i sista hand göra en helhetsbedömning av situationen och ta sitt ansvar. Förutsättningar för att ordna en kvalitativ bra undervisning måste garanteras och vi måste ta hänsyn till de symtom som har förekommit i skolbyggnaden då beslut fattas.
Vi förutsätter att kommunen omedelbart utreder olika alternativ för nya tillfälliga utrymmen för Söderkulla skola och Sipoonlahden koulu så att nya utrymmen genast vid behov kan tas i bruk i början av nästa år.
Kommunfullmäktiges ordförande lämnade ett ändringsförslag i nästa års budget gällande tillfälliga lokaler för Söderkulla skolcentrum. Motsvarande förslag gjordes också av SFP:s fullmäktigegrupp. Kommunfullmäktige kommer att ta ställning till frågan vid sitt budgetmöte den 11 december

Heikki Vestman

kommunfullmäktiges ordförande (Saml)

Kaj Lindqvist

kommunstyrelsens ordförande (SFP)

Sibbo