Borgå vatten förbättrar huvudledningen från Borgbacken mot Hornhattula

Borgå vatten sanerar huvudvattenledningen mellan Borgbacken och Gamla Tavastehusvägen. Det har uppstått betydande läckage i den nuvarande ledningen. Arbetet påbörjas redan under denna vecka.

Borgå vatten sanerar huvudvattenledningen Borgbacken och Gamla Tavastehusvägen.

Den gamla ledningen stängs under arbetet. Vattnet leds tillfälligt via Kungsporten till Hornhattula och området kring Johannisberg. Vattnets kvalitet kan försämras tillfälligt då flödesriktningarna ändras och avlagringar lossnar i ledningarna. Ifall störningar uppstår bes kunderna låta vattnet rinna tills det klarnar.

Den nya ledningen byggs huvudsakligen med schaktfria metoder genom så kallad styrd borrning. Ledningen kopplas till en tidigare sanerad huvudvattenledning vid järnvägen.

Grävarbeten utförs vid anslutningspunkterna och vid punkter där ledningens riktning ändras. Vid Borgbackens vattenverk utförs arbetet också genom att gräva.

ANDRA LÄSER