Avverkning tävlar mot miljövärden i Valkom – Reijo Wuorios mångmiljonprojekt föremål för flera besvär

Ett snårigt ärende om avverkning i Valkom ska behandlas politiskt på tisdag. Här finns fyra separata besvär och juridiska kringelkrokar som sannolikt innebär en sväng i förvaltningsdomstolen.

Reijo Wuorios planer nära Metallstranden väcker protester.
Max Nybergmax.nyberg@ostnyland.fi
12.09.2022 11:23
Företagaren Reijo Wuorios planer i Lovisa har stött på patrull. Wuorio, som tidigare bland annat framgångsrikt sålt tomter för sommarstugor på Emsalö i Borgå, köpte Metallstranden i Valkom i Lovisa tillsammans med med marker på fastlandet invid år 2021. Det handlar om 160 hektar, varav 107 är havsområden.
Meningen är att sälja tomter för året runt-boende på fastlandet, medan planen för Tavistholmen ännu är öppen. Alternativen är fritidsfastigheter eller året runt-boende.
Efter köpet i Valkom fick Wuorios bolag Kiinteistö Oy Porvoon Leporanta tillstånd för miljöåtgärder på det införskaffade området, för "parkliknande avverkning av träd på skogsfigurer" på fastlandet norr om Tavistholmen, ön där Metallstranden ligger.

ANDRA LÄSER