Sju vill bli näringschef i Borgå – bland dem Sibbos nuvarande näringschef

En bra ansökan är visserligen nog, men biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz hade gärna sett ett ännu större intresse för stadens nya tjänst.

En välfungerande växelverkan mellan staden och företagsfältet hör till den nya näringschefens ansvarsområde.

Efter många om och men blev det i maj klart att Borgå stad ska anställa en näringschef och på måndagen klockan tolv löpte ansökningstiden ut. Biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz berättade strax efter middagstid att sju ansökningar kommit in men att han ännu inte kan uttala sig om ansökningarnas kvalitet.

– I princip räcker det ju med en bra ansökan. Men sju ansökningar är ju inte så mycket, de skulle gärna ha fått vara fler.

Slutligen är det von Schoultz som tar beslut om vem som blir näringschef i Borgå, enligt rekryteringsannonsen ska näringschefen inleda sitt arbete den första oktober eller enligt överenskommelse.

Bland andra Sibbos nuvarande näringschef Elina Duréault har sökt tjänsten som näringschef i Borgå.

– Nu ska vi bekanta oss med ansökningarna och sedan ser vi hur saken går vidare. Ett alternativ är att vi går vidare med arbetsintervjuer eller så får vi förlänga ansökningstiden. Hur som helst handlar det om en rask process, vi hoppas på att få näringschefen med i teamet så fort som möjligt.

von Schoultz har stora förväntningar på den nya näringschefen.

– Jag hoppas på en näringschef med ett aktivt grepp som håller en tät kontakt med företagslivet och kartlägger företagens behov. Det är viktigt att signalerna från företagsfältet beaktas i stadens beslutsprocesser.

De här vill bli Borgås näringschef

Elina Duréault

Anna Granfelt

Veikko Sakari Koljonen

Ilkka Luusua

Iina Katariina Nuotio

Mika Reponen

Sirkku Maarit Wallin

ANDRA LÄSER