Snart får Hindhår skola nya elever – från Ukraina

Ukrainska familjer som flytt undan kriget har också kommit till Borgå och flera av dem har barn i skolåldern. Flyktingfamiljerna kan välja om barnen ska gå i skola på svenska eller på finska och tills vidare väntar nio ukrainska barn på att få börja i svenskspråkiga skolor i Borgå.

– Det vidgar ens synsätt och ökar förståelsen för andra när man lär känna människor från andra kulturer, säger Li-Lo Söderholm som koordinerar skolgången för ukrainska flyktingfamiljer som valt att låta sina barn gå i svenskspråkig skola.
Jannika Lindén
08.04.2022 14:43
Det yngsta barnet är sex år och ska börja i förskola och det äldsta är sjutton år. Som det ser ut nu börjar de ukrainska barnen i Hindhår skola och i Strömborgska skolan.

ANDRA LÄSER