Ujulas förslag sköts ner: Skolorna får behålla sina egna elevupptagningsområden

Stadsstyrelsen i Borgå har röstat om Kantelehusets moduler och principerna om närskola, allt i samma omröstning.

Stadsstyrelsens majoritet ställde sig bakom Elin Blomqvist-Valtonens förslag.
Stina Jäderholm
10.11.2021 08:16 UPPDATERAD 10.11.2021 10:26
Ärendet hade i stadsstyrelsens lista en ganska vilseledande rubrik: Skapande av en prognosmodell för bildningssektorns servicenätverk, Vårberga.

ANDRA LÄSER