Hamnchefen: Beskedet att Stora Enso flyttar kom som en överraskning

Skogsföretaget Stora Enso flyttar sina virkestransporter från Lovisa till Kotka. – Det kom som en total överraskning för mig, vi måste nu hitta ersättande trafik, säger Tiina Vepsäläinen, vd för Lovisa hamn.

ÖVERGER LOVISA. Stora Enso har redan tidigare flyttat över en del av sina virkestransporter till Kotka, men nu flyttar all verksamhet. Skogsbolagets transporter har utgjort nästan en tredjedel av alla virkestransporter till och från hamnen.

Beskedet att Stora Enso flyttar byter ut Valkom hamn mot hamnen i Kotka tog många på sängen. Sini Hakkarainen-Suonpää, förvaltningsdirektör vid hamnoperatören Lovisa Forwarding & Stevedoring LFS, säger att den tråkiga nyheten kom som från ingenstans.

– Ännu för fem sex år sedan var Stora Ensos timmer vår huvudsakliga fraktvara. Virkestransporterna har minskat med åren, men fortfarande utgör de en tredjedel av all trafik som vi nu går miste om.

Stora Enso hade en option att få fortsätta det avtal som höll på att gå ut i januari, men valde att byta. I stället måste LFS nu inleda samarbetsförhandlingar, där nästan hälften av personalen, dvs 20 personer riskerar att permitteras.

– Stämningen är dyster, men vi hoppas klara oss med permitteringarna, säger Hakkarainen-Suonpää och lägger nu sitt hopp till bulkvarorna:

– Transporterna av skrot, kol, salt, träflis och lera ökar hela tiden. Vi får se om de kan ersätta timret.

Hon hoppas också på en förståelse bland hamngrannarna om den här typen av varor blir fler i framtiden.

– Just nu behöver vi allt för att kunna överleva.

Tiina Vepsäläinen, vd för Lovisa hamn.

Förlust för hamnen

Också Tiina Vepsäläinen, vd för Lovisa hamn, är överraskad.

– Vi levde alla i tron att Stora Enso skulle använda sin option.

Hon poängterar ändå att avtalet inte direkt har med hamnen att göra.

– Det är operatorn LFS som hade ett avtal med Stora Enso. Vi som hamn fungerar endast som en sorts värd för verksamheten och har många operatörer. Men det är klart att vi också drabbas eftersom trafiken nu minskar. Därför måste vi försöka hitta ersättande trafik.

Lovisa Hamn blev dotterbolag till Helsingfors Hamn 2017.
ANDRA LÄSER