Turism, boende och företagsverksamhet? Nu ska möjligheterna kring Kommungårdens kvarter i Borgå utredas

När staden har börjat koncentrera förvaltningen i Nimbus-huset är det dags att ta en titt på detaljplanen för Kommungårdens kvarter vid Krämaretorget.

Beredningen av detaljplaneändringen för Kommungårdens kvarter inleds.
Just nu finns Borgå stads stadsutvecklings lokaliteter i Kommungården. Staden har beslutat att inom de närmaste åren koncentrera förvaltningen i Nimbus-huset, dit också stadsutvecklingens anställda flyttar. Också servicekontoret Kompassen kommer att flytta till Nimbus-huset.
Som grund för beredningsarbetet beställer staden en utredning där det undersöks hur de olika byggnadsdelarna i Kommungårdens kvarter kan användas i framtiden.
Man ska också undersöka de olika användningssyftenas ekonomiska konsekvenser samt eventuella behov av trafikändringar. Möjligheterna kring Krämaretorgets utveckling ska också undersökas.
– "I det första skedet av beredningsarbetet undersöks olika användningsmöjligheter för kvarterets byggnader och dess konsekvenser för ekonomin och trafiken. Byggnaden ligger på ett centralt ställe och det lönar sig att kartlägga de olika möjligheterna för bland annat turism, boende och företagsvärlden. Avsikten är att få omfattande bakgrundsutredningar för detaljplanearbetet", säger stadsplaneringschef Dan Mollgren i ett pressmeddelande.
Avsikten är att detaljplanen för Kommungården blir färdig 2023.

ANDRA LÄSER