Avbrott i vattendistributionen på Vessö och Emsalö på torsdag

Borgå vatten utför ledningsarbeten på Vessö den 17 mars. Det leder till att vattnet stängs på ett stort område klockan 9-12.

Borgå vatten meddelar att vattnet stängs av i några timmar på Vessö och Emsalö på torsdag.
ÖN
16.03.2022 10:35
Avbrottet berör områden på före detta Skärgårdens andelslags område: Emsalö, Kurböle, Londböle, Skavarböle och Sondby. Borgå vatten ber kunderna ta vatten till vara innan ledningsarbetet påbörjas, enligt behov.
Som följd av ledningsarbetet kan störningar i vattenkvaliteten, rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen, förekomma under några dygns tid på närliggande områden.
Kunderna bör beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund.

ANDRA LÄSER