Migrationsverket stänger flyktingförläggningar i östra Nyland

Poppel, Karijärvi, Västerskog, Orimattila hör till de förläggningar som Migrationsverket lägger ner före utgången av november.

ETT ÅR. Med den här bussen kom de första asylsökandena till Poppel i Johannisberg i höstas. Nu ska Poppel läggas ner.
Migrationsverket minskar antalet inkvarteringsplatser för familjer och barn med närmare 5 000 under höstens lopp. Dessutom stängs vissa enheter för minderåriga så att antalet platser sjunker med närmare 900.
Migrationsverket har beslutat att Poppel i Borgå stängs, likaså Karijärvi. På Poppel bor för tillfället ett hundratal asylsökande, på Karijärvi fyrtio minderåriga. Anu Saari-Gomez är ansvarig handledare för stödboendet i Karijärvi. Hon säger att beslutet inte var en total överraskning.
– Tanken om att det kan gå så här har funnits i bakhuvudet. Det är förståeligt att något måste göras eftersom behovet har minskat.
Martina Lindroos, biträdande chef för Röda korsets verksamhet med asylsökande i Borgå, nåddes inte på måndagen, men personalen på Poppel fick budet en halv timme innan Migrationsverket gick ut i offentligheten med beskedet. Beskedet har ännu inte diskuterats med dem som bor på Poppel.
Enheten för minderåriga i Västerskog i Sibbo läggs ner senast den 30 november, så också enheten med 30 minderåriga i Kotka. Dessutom stängs asylmottagningen i Orimattila och dess 200 platser.
HJÄLPVILJA. Många ville underlätta de asylsökandes liv med donationer.

Minskat behov

Migrationsverket meddelar att nedläggningarna beror på det minskade antalet asylsökande och tillägger att förläggningar och grundas och stängs efter behov. Antalet asylsökande som anlänt till Finland under början av året har varit måttligt. Samtidigt blir platser lediga när asylsökande får beslut, flyttar till kommunerna eller lämnar landet.
Beslutet som verket fattat berör hela landet och omfattar tjugotre förläggningar för vuxna och familjer och tjugoen enheter för minderåriga. Dessutom skär verket ner i antalet platser på flera förläggningar, men så att verksamheten fortsätter. Den nu meddelade nedskärningarna inbegriper närmare 6 000 platser och verkställs i huvudsak på senhösten.
Verket har tidigare meddelat om en minskning på 10 000 platser som verkställs under perioden maj–september.